Panikové kování pro únikové dveře

Co jsou to panikové dveře?

Panikové kování se používá pro dveře instalované v únikových cestách. Panikové dveře jsou speciální dveře technicky upravené pro rychlé otevření bez použití klíče i v případě, že jsou dveře uzamčené. Používají se většinou pro nouzový únik z objektu např. požární schodiště na vnějším plášti budovy nebo dveře směřující do exteriéru budovy. Panikové dveře mohou být instalovány i v rámci vnitřních prostor v budově například prostory, kde je pouze jeden vchod a musí být umožněn nouzový únik z tohoto prostoru v případě nouze (šatna, serverovna, laboratoř atd.)
V současné době jsou panikové dveře používány na většině veřejných míst, kde je zvýšený pohyb osob a hrozí vznik panikové situace v případě vyhlášení poplachu a nutnosti evakuace osob z budovy.

Funkce panikového kování na únikových dveřích

Pro únikové dveře zákazníci často vyhledávají pojem "Paniková klika". Tento termín není úplně správný, protože samotná paniková klika vlastně neexistuje.
Nejdůležitější součástí pro únikové "panikové" dveře je tzv. panikový zámek.

Jeho speciální konstrukce umožňuje ovládat dveře specifickým způsobem.
Jestliže je panikový zámek v odemčeném stavu, funguje ve dveřích jako každý klasický zámek. Dveře se otevírají stiskem kliky jako obvykle. Podle typu může být zámek osazen dveřními klikami z obou stran dveří nebo sestavou klika/koule.
Paniková funkce dveří se projeví až v případě, kdy se dveře zamknou klíčem. Panikový zámek umožní otevření dveří pouhým stiskem kliky bez nutnosti odemknout klíčem, přestože jsou dveře uzamčené.
Jsou-li dveře osazeny kováním klika/koule, mohou být dveře odemčeny a otevřeny klikou ze strany dveří kde je umístěna.
U kování klika/klika lze uzamčené dveře otevřít stiskem kliky pouze z té strany, která byla při instalaci dveří definována jako paniková strana úniku. Na nepanikové straně dveří je klika po stisku neaktivní. Při použití panikového zámku je zajištěna bezpečnost osob i majetku. Z venkovní strany není možné vstoupit do objektu. Objekt je ale v případě nouze možné opustit kdykoliv. 
Díky panikovému zámku je tedy možné únikové dveře otevřít vždy i bez nutnosti odemčení klíčem. 
A co tedy ta "paniková klika"? Popíšeme si to v dalším odstavci. 

Je nutné na panikové dveře použít hrazdu nebo kliku?

Záchrané a únikové cesty v budovách se aktuálně posuzují podle dvou norem. EN 179 a EN 1125. Tyto předpisy definují jaké kování mná být na dveřích použito s ohledem na prostory ve kterých jsou dveře instalovány. Tyto dvě normy stanovují jak by měl být únikový východ instalován a jaké kování může být použito. Zásadní pro rozhodování je velikost prostoru ze kterého je únikový východ situován a možná koncentrace osob v případě vypuknutí panické suituace.

Únikový východ dle EN 179 - dveře musí být osazeny panikovým zámkem a dveřní klikou dle EN 179

Únikový východ dle EN 179 může být použit v případě, že nehrozí vznik nekoordinované panické situace při hromadném úniku osob. Dveře osazené klikou a panikovým zámkem. Většinou se jedná o dveře osazené na značených únikových cestách. To jsou cesty kdy je uživatel navigován v budově pomocí zelených cedulí. Může to být chodba v hotelu, kancelářích a únikové dveře na požární schodiště 

 

Dveřní klika použitá s polečně s panikovým zámkem musí mít parametry, které jsou také definovány v normě EN 179.

Při kontrole odolnosti proti poškození, musí kování odolat síle působící svisle na dveřní křídlo o velikosti 1.000 N a síle působící paralelně na dveřní křído o velikosti 500 N.

 

Únikový východ dle EN 1125 - dveře musí být osazeny panikovým zámkem a hrazdou

Hrazda na dveřích je vyžadována v místech kde hrozí vznik panické situace při vyhlášeném poplachu následném úniku evakuovaných osob. Tato asituace může nastat v prostorech s vysokou koncentrací osob na jednom místě. Hrazda slouží k nouzovému otevření dveří místo klasické dveřní kliky. Pro nouzové otevření dveří funguje celá délka hrazdy. Jestliže se prchající dav tlačí na dveře hrazda se stlačí a osoby mohou bezpečně opustit prostor.
Dveře s hrazdou jsou osazeny zejména v těchto prostorech: koncertních sály, divadla, supermarkety, sportovní stadiony atd. 

Kontrolní síla pro otevření dveří se měří v nezatíženém (1) a zatíženém (2) stavu dveří.
Trvalá funkčnost (3) se testuje zátěžovou metodou pomocí 10.000, resp. 20.000 cyklů u pasivního křídla a 100.000 resp. 200.000 cyklů u aktivního křídla.
Při testu odolnosti proti zneužití musí madlo odolat zatížení 1.000 N ve čtyřech směrech (4).
Paniková kování musí být zkonstruována tak, aby délka madla odpovídala pokud možno účinné šířce otevírání dveří, avšak ne méně než 60 procent.

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".