Panikové kování pro únikové dveře

Panikové zámky nebo sady panikového kování jsou v novostavbách i při rekonstrukcích vyžadovány stále častěji. V některých případech s ohledem na charakter stavby jsou zámky dokonce povinné pro zkolaudování objektu. 

Jedná se o zámky a kování , které umožňuje bezpečné a rychlé otevření dveřního křídla nebo křídel v případě ohrožení jako je požár nebo jiná nestandardní událost. Panikové zámky jsou konstruovány tak aby pouhým stiskem kliky nebo svislé panikové hrazdy odemkly a otevřely dveře přestože není k dispozici klíč, kterým lze uzamčený zámek otevřít.

Detaily o panikovém kování, certifikaci a předpisech naleznete zde.