Příklady řešení panikových dveří
V tomto oddíle naleznete modelové situace panikových dveří, které se mohou v projektech vyskytovat. Podle navržených situací můžete zvolit jednotlivé komponenty kování potřebné k osazení na panikové dveře dle požadavku na funkci dveří. 
Pro správný výběr ale doporučujeme kontaktovat naše obchodní oddělení abychom vám sestavili jednotlivé prvky individuálně.