Technické informace Simonswerk

Technické informace k závěsům Následující oddíl Vás bude informovat o technických detailech závěsů Simonswerk. Tyto údaje jsou důležité pro volbu správného typu závěsu podle Vaší potřeby. Technické detaily Vašich konkrétních projektů jsme samozřejmě připraveni řešit také osobně.

Nosnost závěsů Simonswerk - všeobecné pokyny


Kritéria výběru


Při výběru, resp. při určování pantů se často zaměňuje se zatížení dveří s jejich hmotností. Zatížení pantu se však může vlivem různých faktorů často lišit i o násobky samotné hmotnosti dveří.
I s ohledem na tato různá kritéria by se při výběru pantů měla započítat vždy dostatečná rezerva. Právě ve veřejných budovách, kde dochází ke zvláštnímu zatížení na základě ne vždy kalkulovatelné frekvence otevírání a namáhání (školky, kasárna atd.), by se měly používat dostatečně dimenzované panty, i když by to kvůli hmotnosti dveří nutné nebylo.

Kvalitní funkčnost pantu je závislá na jeho instalaci. Proto je bezpodmínečně nutné řádné osazení a odborná montáž. Pevnost materiálu osazeného prvku a pevné spojení se zdí, resp. hrázděným zdivem je předpokladem pro řádnou funkčnost pantů. S výběrem pantu Vám rádi pomůžeme.

! Uvedená nosnost pantů Simonswerk se vždy vztahuje na dva panty !

 

Aby se zabránilo následným škodám, musí být při výběrů pantů bezpodmínečně zohledněna následující kritéria:

Druh materiálu

Vhodný výběr spojovacího materiálu (šrouby) s ohledem na použitý výrobní materiál dveří.

Frekvence otevírání

Pant musí svou konstrukcí odpovídat nárokům na budoucí frekvenci používání.
Rozměry dveří (např. nadměrná šířka) a uspořádání pantů
Nadměrná šířka, výška nebo váha dveří ovlivňuje nosnost. Některá řešení vyžadují použití třetího pantu.

Montáž pantů

Montáž by měla být prováděna vždy odbornou firmou a dle pokynů výrobce pantů.
Dveře otevírající se ven (závětří)
Potřeba zabezpečit, aby nedošlo k samovolnému otevření dveří např. průvanem a následnému poškození pantů vně dveří.

Dveřní zarážka

Chybějící nebo špatně nainstalovaný dveřní doraz může způsobit trvalé poškození závěsů.

Dveřní zavírač, snižuje nosnost 

Dveřní zavírač může dle typu a způsobu instalace snížit nosnost pantu až o 40%. S touto infomací je potřeba pracovat již při konstrukci dveří aby se zabránilo případnému svěšení pantů.

Obložka dveří

Pro instalaci pantů do obložkových zárubní je potřeba vždy použít originální upevňovací elementy.

Třetí pant

Kromě výše uvedených faktorů může nosnost významně ovlivnit i použití třetího pantu. Přitom je však třeba dbát na to, aby uvedená hodnota nemohla být bez dalšího násobena faktorem 1,5.
Teprve použitím 3. pantu v horní třetině je hodnota zatížení ovlivněna pozitivně. Výrobce SIMONSWERK doporučuje použití 3. pantu ve výšce 350 mm pod horním pantem (vztaženo k horní referenční linii). Tím se uvedená hodnota zatížení zvýší o cca 25 %. Toto navýšení ale není závazné a platné pro všechny typy pantů.
Navýšení nosnosti pomocí třetího pantu vždy konzultujte s naším obchodním oddělením. 

Referenční linie BBL
Referenční linie (Bandbezugslinie - BBL) podle DIN 18268 je pevně stanovená linie dveřního pantu, která je tažena v určité vzdálenosti od horní hrany dveřního falcu, resp. od referenční hrany falcu rámu.

Teprve exaktní stanovení referenční linie pro horní a dolní dveřní pant vytvoří souhru dveřního křídla, pantu a rámu a umožní oddělenou výrobu průmyslově nebo řemeslně zhotovovaných prvků dveří.

Referenční linie je jako rozměrová informace nezávislá na typu pantu nebo jeho výrobci. Protože dveřní křídlo je zpravidla v rámu uchyceno nejméně dvěma panty, existuje jedna horní referenční linie (1. referenční linie pantu) a jedna spodní referenční linie (2. referenční linie pantu).

Vzdálenost 1. referenční linie pantu je vždy 241 mm od falcu rámu, resp. 237 mm od horní hrany falcu dveří. Mezi 1. a 2. referenční linií pantů je vzdálenost závislá na výšce dveřního křídla (viz tabulka).

Referenční linie pantu může být u jedné produktové skupiny jednotná (například u VARIANT VX je referenční linie pantu zásadně ve středu pantu), může však i v jedné skupině variovat (například u VARIANT VN je referenční linie pantu jak uprostřed, tak i mimo střed pantu).

Při použití dodatečného 3. pantu se může udávaná odolnost vůči zátěži zvýšit o cca 25 %. Poloha 3. pantu může být různá, přičemž se v praxi osvědčil rozměr 350 mm pod 1. BBL.

Protože umístění 3. pantu není normativně ošetřeno, doporučuje se v takovém případě konkrétní konzultace mezi výrobcem rámu a dveří.

Dveře s nadměrnou šířkou

Objektové panty SIMONSWERK jsou obecně dimenzovány na uvedené hodnoty zatížení. Nezapomeňte přitom prosím, že se hodnota zatížení snižuje již od šířky dveří 100 cm při stejnoměrné vzdálenosti pantů procentuálně v poměru, ve kterém je šířka dveří větší než 100 cm (např. šířka dveří 125 cm = hodnota zatížení. /. 25%).

Předpokladem je vždy přesná a odborně provedená montáž dle montážního návodu SIMONSWERK.

Nosný čep - označení "TZ"

Pro stabilizaci křidélek pantu, v závislosti na místu instalace, konstrukci a namáhání dveří se doporučuje použití nosných čepů. Nosné čepy odlehčí upevňovací šrouby a stabilizují křidélka pantu ve vyfrézované drážce dveří.  Panty s výškou 160 mm, resp. 120 mm mohou být dodatečně vybaveny nosným čepem ve středním otvoru pro šroubení.  Nosný čep musí být objednán zvlášť.

U tlouštěk materiálu 3,0 mm a 3,5 mm je nutný nosný čep 12 x 50 mm (šroub M 5). U tlouštěk materiálu 4,0 mm a 3,5 mm je nutno použít nosný čep 12 x 60 mm (šroub M 6).

 Bezpečnostní čep - označení "S"

Panty SIMONSWERK jsou vhodné pro použití dveří odolných proti vloupání. Důkaz byl podán již mnohokrát na různých typech dveří. Speciálně od třídy odporu 3 podle DIN V EN V 1627 a dalších se doporučuje použití pantů s čepy S. Tyto čepy, na rozdíl od čepů navařených na nosné čepy, slouží kromě zajištění stabilizace také k rozložení sil při zatížení způsobeném páčícími nástroji.

Zajištění proti vysazení - "MSTS"

 Pro použití u dveří otevírajících se směrem ven lze všechny panty SIMONSWERK s průběžným kolíkem dodat s dodatečným zajištěním proti vysazení. Kolíky pantů nebo vruty pantů jsou různými technikami - podle odpovídajícího programu - zajištěny proti vytlučení, resp. vyšroubování (viz vyobrazení). Tato úprava lze provést u pantů řady Variant VX, Variant VN, Baka.

 Drážka pro těsnění v pantu - "FD"

U hlukotěsných dveří s těsněním přesahu ve dveřním křídle lze dodat také panty SIMONSWERK v provedení FD (FD = těsnění přesahu). U tohoto provedení jsou panty vybaveny drážkou pro průběžné těsnění přesahu. Tato drážka pak již nemusí být v oblasti pantů vysekávána.

Databáze produktů na www.simonswerk.com

Kompletní databáze všech manů Simonswerk, včetně technických detailů a výkresů pro CAD naleznete na odborném portále:

https://www.simonswerk.com/productselector.html

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat a rádi vám poradíme jak se na tomto portále pohybovat a jak sním pracovat.

Materiály a povrchové úpravy Simonswerk

Simonswerk nabízí rozmanitou paletu povrchových úprav a masivních materiálů, ze kterých se závěsy vyrábějí. Díky široké nabídce lze pohodlně sjednotit kování na dveřích v jeden celek. Dveřní kliky, závěsy a zadlabací zámky mohou být v jednom materiálu nebo povrchové úpravě. 

Všechny závěsové systémy značek VARIANT VX a VARIANT VN jsou k dispozici také ve verzi „galvanizované“. Panty z nerezové oceli jsou k dispozici také s PVD povrchem. Jiné povrchy, např. v barvách RAL na vyžádání.

Základní materiály a povrchy jsou tyto : 

Průměry čepů pantů

Závěsy řady Variant jsou k dispozici v délkách 100, 120, 160 mm. Závěsy v délkách 100 a 120 mm mají průměr čepu 20 mm . Závěsy v délce 160 mm mají průměr 22,5 mm a průměr 18 mm. K dispozici jsou také čtyři verze pantů Variant Planum, kde je průměr čepu 15 mm a díky tomu je dosaženo subtilního vzhledu se zachováním všech technických vlastností pantu.

Ozdobné hlavy pantů Simonswerk VX/VN

 
Odolnost vůči korozi

Při výběru vhodného pantu je potřeba také zohlednit aspekt odolnosti vůči korozi. Ne všechny panty a povrchové úpravy je možné použít v exteriéru. Váš výběr by měl odpovídat charakteru prostředí, ve kterém bude pant používán. Níže naleznete přehled vlastností povrchů a materiálů dveřních závěsů.  


Materiál pantu
Třída odolnosti 
Nerez  Třída 5
Závěsy v barvě dle palety RAL  Třída 5
Povrchová úprava " Nerez vzhled "  Třída 4
Tozink ocel  Třída 4
Pozink ocel Třída 3
Poniklováno  Třída 3
Povrchová úprava " Matný chrom "  Třída 3
Povrchová úprava " Matný nikl "  Třida 3

 

Klasifikace třídy dle testu v solné mlze Doba testování                        
Třída 1 24 hodin
Třída 2  48 hodin
Třída 3 96 hodin
Třída 4  240 hodin
Třída 5   480 hodin


Zkratky označení v katalogu Simonswerk

Zkratka Popis
FD Křídlové těsnění pantu
WF Bezúdržbové ložisko (polyamid, teflon)
HA Dřevohliník
MSTS Bezpečnostní zajištění čepu proti vyražení
FVZ Plošné zarovnání skryté zárubně
FR Integrovaná protipořární ochrana
FZ Obložková zárubeň
SZ Kovová zárubeň
Planum Nápaditý jemný 15 mm průměr závěsu
S Bezpečnostní trn pantu
WK Uzavřený otvor pro bezpečnostní spojení s rámovým dílem
U Závěs pro rekonstrukci
UF Závěs pro rekonstrukci na obložkové zárubni
UB Závěs pro rekonstrukci na rámové zárubni
HV Výškové seřízení
FV Seřízení ve dveřním křídle 
ER Kartáčovaná nerez
ZK Ozdobná hlavice pantu
RK Zaoblená hlavice pantu
KK Hranatě zahnuté
RK Zaobleně zahnuté
KR Hranatě zaoblené
RR Zaobleně zaoblené
RZ Rámové čepy 57 mm 
C4  čtyřstupňový sklon naléhávky
NUV Dolu posunuté čepy
ASR Nešroubovatelný rámový díl 
TZ Nosný čep

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".