Technické informace k pantům Simonswerk

Technické informace k závěsům Následující oddíl Vás bude informovat o technických detailech závěsů Simonswerk. Tyto údaje jsou důležité pro volbu správného typu závěsu podle Vaší potřeby. Technické detaily Vašich konkrétních projektů jsme samozřejmě připraveni řešit také osobně. 

Nosnost závěsů Simonswerk  - všeobecné pokyny 

Kritéria výběru
Při výběru, resp. při určování pantů se často zaměňuje  se zatížení dveří s jejich hmotností. Zatížení pantu se však může vlivem různých faktorů často lišit i o násobky samotné hmotnosti dveří.
I s ohledem na tato různá kritéria by se při výběru pantů měla započítat vždy dostatečná rezerva. Právě ve veřejných budovách, kde dochází ke zvláštnímu zatížení na základě ne vždy kalkulovatelné frekvence otevírání a namáhání (školky, kasárna atd.), by se měly používat dostatečně dimenzované panty, i když by to kvůli hmotnosti dveří nutné nebylo.

Kvalitní funkčnost pantu je závislá na jeho instalaci. Proto je bezpodmínečně nutné řádné osazení a odborná montáž. Pevnost materiálu osazeného prvku a pevné spojení se zdí, resp. hrázděným zdivem je předpokladem pro řádnou funkčnost pantů. S výběrem pantu Vám rádi pomůžeme.

Uvedená nosnost pantů Simonswerk se vždy vztahuje na dva panty.

Aby se zabránilo následným škodám, musí být při výběrů pantů bezpodmínečně zohledněna následující kritéria:

Druh materiálu
Vhodný výběr spojovacího materiálu (šrouby) s ohledem na použitý výrobní materiál dveří.
Frekvence otevírání
Pant musí svou konstrukcí odpovídat nárokům na budoucí frekvenci používání.
Rozměry dveří (např. nadměrná šířka) a uspořádání pantů
Nadměrná šířka, výška nebo váha dveří ovlivňuje nosnost. Některá řešení vyžadují použití třetího pantu.
Montáž pantů
Montáž by měla být prováděna vždy odbornou firmou a dle pokynů výrobce pantů.
Dveře otevírající se ven (závětří)
Potřeba zabezpečit, aby nedošlo k samovolnému otevření dveří např. průvanem a následnému poškození pantů vně dveří.
Dveřní zarážka
Chybějící nebo špatně nainstalovaný dveřní doraz může způsobit trvalé poškození závěsů. 
Samočinný zavírač dveří
Dveřní zavírač může dle typu a způsobu instalace snížit nosnost pantu až o 40%.  
Obložka dveří
Pro instalaci pantů do obložkových zárubní je potřeba vždy použít originální upevňovací elementy.

Třetí pant

Kromě výše uvedených faktorů může nosnost významně ovlivnit i použití třetího pantu.  Přitom je však třeba dbát na to, aby uvedená hodnota nemohla být bez dalšího násobena faktorem 1,5.
Teprve použitím 3. pantu v horní třetině je hodnota zatížení ovlivněna pozitivně.  Výrobce SIMONSWERK doporučuje použití 3. pantu ve výšce 350 mm pod horním pantem (vztaženo k horní referenční linii). Tím se uvedená hodnota zatížení zvýší o cca 25 %.

Referenční linie BBL
Referenční linie (Bandbezugslinie - BBL) podle DIN 18268 je pevně stanovená linie dveřního pantu, která je tažena v určité vzdálenosti od horní hrany dveřního falcu, resp. od referenční hrany falcu rámu.

Teprve exaktní stanovení referenční linie pro horní a dolní dveřní pant vytvoří souhru dveřního křídla, pantu a rámu a umožní oddělenou výrobu průmyslově nebo řemeslně zhotovovaných prvků dveří.

Referenční linie je jako rozměrová informace nezávislá na typu pantu nebo jeho výrobci. Protože dveřní křídlo je zpravidla v rámu uchyceno nejméně dvěma panty, existuje jedna horní referenční linie (1. referenční linie pantu) a jedna spodní referenční linie (2. referenční linie pantu).

Vzdálenost 1. referenční linie pantu je vždy 241 mm od falcu rámu, resp. 237 mm od horní hrany falcu dveří. Mezi 1. a 2. referenční linií pantů je vzdálenost závislá na výšce dveřního křídla (viz tabulka).

Referenční linie pantu může být u jedné produktové skupiny jednotná (například u VARIANT VX je referenční linie pantu zásadně ve středu pantu), může však i v jedné skupině variovat (například u VARIANT VN je referenční linie pantu jak uprostřed, tak i mimo střed pantu).

Při použití dodatečného 3. pantu se může udávaná odolnost vůči zátěži zvýšit o cca 25 %. Poloha 3. pantu může být různá, přičemž se v praxi osvědčil rozměr 350 mm pod 1. BBL.

Protože umístění 3. pantu není normativně ošetřeno, doporučuje se v takovém případě konkrétní konzultace mezi výrobcem rámu a dveří.

Zajištění proti vysazení (MSTS)

Pro použití u dveří otevírajících se směrem ven lze všechny panty SIMONSWERK s průběžným kolíkem dodat s dodatečným zajištěním proti vysazení. Kolíky pantů nebo vruty pantů jsou různými technikami - podle odpovídajícího programu - zajištěny proti vytlučení, resp. vyšroubování (viz vyobrazení).
Tato úprava lze provést na objednání u pantů řady Variant VX, Variant VN, Baka.

Těsnění přesahu ( FD )  

U hlukotěsných dveří s těsněním přesahu ve dveřním křídle lze dodat také panty SIMONSWERK v provedení FD (FD = těsnění přesahu). U tohoto provedení jsou panty vybaveny drážkou pro průběžné těsnění přesahu. Tato drážka pak již nemusí být v oblasti pantů vysekávána.

Materiály a povrchové úpravy

Simonswerk nabízí rozmanitou paletu povrchových úprav a masivních materiálů, ze kterých se závěsy vyrábějí. Díky široké nabídce lze pohodlně sjednotit kování na dveřích v jeden celek. Dveřní kliky, závěsy a zadlabací zámky mohou být v jednom materiálu nebo povrchové úpravě. 
Základní materiály a povrchy jsou tyto : 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".